Op deze pagina kunnen verschillende voorbeelden van projectdocumenten worden gedownload. Deze sjablonen kunnen als hulpmiddel worden gebruikt bij het zelf opzetten van plannen, rapporten, overzichten, enzovoorts.

 

 Opdrachtfase

 Planningsfase

 Uitvoeringsfase

 Afronding- en nazorgfase

 

Let op:
voor alle sjablonen geldt dat de invulling van de vermelde onderwerpen natuurlijk in verhouding moet staan met de projectgrootte en complexiteit. Zij zullen dus in een bij het project passende volgorde en detaillering aan de orde moeten komen.

Laat een bericht achter

Uw emailadres wordt niet bekend gemaakt.