maatwerk trainingen en workshops voor (aankomend) projectleiders en opdrachtgevers

Trainingen/workshops

De trainingen resultaatgericht projectmatig werken zijn alleen beschikbaar als IN-COMPANY met meerdere deelnemers.

BASIS training resultaatgericht projectmatig werken

De trainingen zijn met name gericht op het proces van projectmatig werken, projectmatig leren denken en handelen en het beter controleren en beheersen van het proces naar het afgesproken projectresultaat. De eigen lopende en/of afgeronde projecten betrokken hetgeen de herkenbaarheid vergroot. Naast het aanleren van een procesmatige aanpak wordt uitvoerig stil gestaan bij de stijl en competenties die een projectleider moet aanspreken om het project op een juiste wijze naar de vooraf gestelde doelstellingen te brengen. Met name de combinatie van methodiek en gedrag is voorwaarde voor succes.

VERDIEPING training resultaatgericht projectmatig werken

De verdiepingstraining is een vervolg op de basistraining projectmatig werken voor projectleiders. In de training zal naast een opfrissing van het geleerde in de basistraining ook tijd worden ingeruimd voor het terugkoppelen van de door de deelnemers opgedane ervaringen ná de basistraining. De dan door hen voorgedragen onderwerpen die nadere uitleg behoeven zullen worden behandeld. Daarnaast zullen er ook verdiepende onderwerpen worden behandeld zoals: goed opdrachtgeverschap; belbin teamollen; samenwerken en feedback, implementatie, krachtenveldanalyse en projectportfolio.

WORKSHOP Goed Opdrachtgeverschap

De grootste succesfactor voor het slagen van projecten is het (gedelegeerd) opdrachtgeverschap. Hoe pakt de opdrachtgever zijn rol op? Wat zijn zijn verantwoordelijkheden? Wat verwacht hij daarbij van de projectleider en wat mag de projectleider verwachten van de opdrachtgever? Deze vragen en meer komen aan de orde bij de workshop. Deze wordt veelal gegeven binnen organisaties waar ook de trainingen projectmatig werken zijn gegeven. Input is waar binnen de projecten tegenaan is gelopen en met name ook hoe goed opdrachtgeverschap verder en beter kan worden geborgd binnen de organisatie.

MAATWERK oplossingen

Naast bovengenoemde trainingen zijn natuurlijke meerdere leervormen, trainingsinhoud en trainingsduur mogelijk. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te spreken die het best aansluiten bij de leerwensen van uw organisatie en/of van de deelnemers.

ALGEMEEN

Voor al deze trainingen geldt dat het maatwerk trainingen zijn afgestemd op de leerwensen van de deelnemers en de organisatie. Voor iedere training geldt dat er een intakegesprek zal plaatsvinden met de aanvrager en zullen de leerwensen van de deelnemers via een intakeformulier inzichtelijk worden gemaakt.

Opdrachtgevers

Bij onderstaande organisaties zijn in de afgelopen jaren verschillende trainingen projectmatig werken gegeven

Materialen

Materialen die bij aanvang van de training worden uitgereikt en het bewijs van deelname voor het hebben gevolgd van de training of workshop

HANDLEIDING

De trainingen worden ondersteund met een 70 pagina's tellende, gelijmde en ingebonden handleiding waarin de procesfasen op eenvoudige wijze worden besproken. Tevens wordt uitleg gegeven over het gebruik van de via deze site te downloaden projectdocumenten. Het procesmodel is ook als uitklapblad in de handleiding opgenomen.

PROCESMODEL

Het proces van projectmatig werken is vastgelegd in een processchema. In de vier projectfasen zijn de actoren, doelstelling en op te leveren projectdocumenten aangegeven. Op de achterzijde van het model staan per fase checklistvragen die helpen bij het helder en concreet krijgen van de betreffende fase.

BEWIJS VAN DEELNAME

Aan het eind van de trainingen worden bewijzen van deelname verstrekt.

OVER

Projectmatig werken vraagt steeds meer aandacht van organisaties. Met name door veranderingen in de organisatie of de ambitie om het functioneren verder te verbeteren, ontstaan in toenemende mate activiteiten die of een éénmalig karakter hebben en/of tijdelijk van aard zijn en/of de inzet van een groep mensen uit verschillende functies vergt. Het kiezen van een projectmatige aanpak levert een aantal voordelen op zoals het beter beheersbaar krijgen van het gehele proces, structureren van de activiteiten en borgen daarvan in mijlpalen, activiteitenschema’s enz. Naast de voordelen van projectmatig werken dreigen er echter ook gevaren. Zo komt het helaas wel eens voor dat veelal gestarte projecten te laat of soms helemaal niet worden afgerond. Ook wordt nogal eens een andere dan het vooraf afgesproken projectresultaat gehaald. Om genoemde nadelen beter het hoofd te kunnen bieden zijn trainingen projectmatig werken ontwikkeld voor zowel (aankomende) projectleden en/of (aankomende) projectleiders.

Personal Info

  •   +31 6 14957539
  •   Zoetermeer

CONTACT

Onderstaand formulier kan gebruikt worden voor het aanvragen van een offerte of stellen van een vraag. Uw mail zal binnen 24 uur worden beantwoord.